HISTORISH OVERZICHT


De geschiedenis van onze parochie is nauw verbonden met de Congregatie van de Paters  H.H. Harten (sscc, picpus).
De parochie start op Allerheiligen 1958. Pater Guido Vanhecke wordt benoemd tot vicarius oeconomus op aanvraag van wijlen Mgr. De Smedt. De H. Hartparochie is geboren.


Op 30 november 1958 volgt de aanstelling van de eerste pastoor, P. Ambrosius Hoeterickx.
Op 25 december 1959 wordt bij Koninklijk Besluit de nieuwe parochie juridisch erkend door de Belgische staat te Elisabethstad (Kongo).

In oktober 1965 begint men met de bouw van een grote en mooie parochiezaal aan de Meiweg-Pottelberg. In mei 1967 doet deze zaal "voorlopig" dienst als H. Hartkerk en wordt later definitieve parochiekerk tot 22 oktober 1995, Missiezondag.


Op 22 oktober 1995: Kerkwijdingsfeest van de Sint Jozefskerk (P. Karmelieten) tot nieuwe parochiekerk van het H. Hart door Mgr. Vangheluwe.

Op 27 mei 1996, 2de pinksterdag: Onze parochie en kerk worden toegewijd aan de zalige  Damiaan. Mgr. Vangheluwe gaat de plechtige dienst voor, samen met vele priesters en diakens, in tegenwoordigheid van talrijke gelovigen. Damiaan krijgt een eigen kerk in stad en Bisdom.

In november 1995 vierden de paters picpussen hun 100 jaar aanwezigheid hier in de stad.


Op 19 juli 1996: stichting van onze Damiaandag.

Op 20 oktober 1996: verjaardag van kerkwijding, hulpbisschop Mgr. Laridon gaat voor in de  Eucharistieviering. Deze plechtigheid bestond uit:
       - Onthulling van de gedenkplaat
       - Wijding van de Damiaanklok.
       - Zegening van de Damiaanrelikwie.

Op 11 oktober 2009 : Heiligverklaring van Pater Damiaan te Rome
door Z.H. Paus Benedictus XVI.
 

Heilige Damiaan Aalbeeksesteenweg Kortrijk

www.brochure-design.com