BENOEMINGSNIEUWS

Guido Cooman, pastoor studentenparochie KULeuven Kulak en pastoor op de parochies van Sint-Elisabeth en Sint-Jan-Baptist Kortrijk, is met ingang van 1 oktober 2018 tevens benoemd tot
pastoor van de federatie Hoog-Kortrijk (St.-Rochus, H. Damiaan en annex St.-Theresia). Gezien zijn huidige taken zal hij pas vanaf
01 oktober 2018 de volle verantwoordelijkheid kunnen dragen als pastoor in de federatie Hoog-Kortrijk. Vanaf 1 februari 2018 zal hij reeds instaan voor de weekend- en weekdagvieringen, uitvaarten, huwelijken en dopen in de federatie Hoog-Kortrijk.

In samenspraak met pr. G. Cooman neemt deken G. Morlion tussen januari en oktober 2018 als administrator de canonieke verantwoordelijkheid op voor de federatie Hoog-Kortrijk. In de maand januari 2018 verzorgt pr. John Dekimpe nog de liturgische diensten in de federatie Hoog-Kortrijk. Tijdens het voorjaar van 2018 zal pr. John Dekimpe de vormselvoorbereiding en de eerste communievoorbereiding opvolgen in de federatie Hoog-Kortrijk.

Er werd ook een vacature uitgeschreven voor een nieuwe parochieassistent(e) voor de parochies van Hoog-Kortrijk, St.-Jan en St.-Elisabeth. Onder leiding van CCV-begeleider Trees Lavens starten begin 2018 gesprekken met de werkgroep voor Hoog-Kortrijk en met de teams van St.-Jan en St.-Elisabeth om de onderlinge samenwerking concreet vorm te geven.
 

Bisdom Brugge, 13 december 2017


 

Heilige Damiaan Aalbeeksesteenweg Kortrijk

www.brochure-design.com